به‌گزارش آستان مقدس امامزاده محمد عابد(ع)؛ با امضای تولیت آستان مقدس امامزاده محمد عابد(ع) مشهد میقان اراک حجت‌الاسلام حسینخانی، حکم میوایت سرکشیک خادمین راهنمای زائر برادر ابلاغ و حکم مسئولیت سرپرستان آستان ((اداری، راهنمای زائر برادر و خواهر، پشتیبانی، مسئول دفتر، سمعی و بصری، هیئت خادمین مراسمات، روابط عمومی و همچنین معاونین سرپرستان: پشتیبانی، راهنمای زائر برادر و خواهر، بازرسی)) تمدید شد.