برنامه های فرهنگی غنی و هدفدار در سال جاری می تواند اقبال مطلوبی را در زائرین ایجاد و باعث ورود هر چه بیشتر عزیزان به امام زاده محمد (ع)باشد .


مدیر آستان مقدس امام زاده محمد عابد (ع)مشهد میقان اراک کفت :در سال ۹۶ بنا داریم با ارائه برنامه های مذهبی و فرهنگی غنی و هدفدار رفاه حال زائرین و باعث اعتمادسازی بیشتر و حضور عزیزان در امام زاده محمد عابد(ع)باشیم .
عبدا… حسینخانی متذکر شد:ایجاد فضای معنوی و فرهنگی با ارائه برنامه های محتوایی و هدفدار در اماکن مقدس ویژه امام زادگان می تواند باعث حضور هرچه بیشتر شیفتگان اهل بیت (ع)به این مکانه باشد .
حسینخانی اشاره داشت :آستان مقدس امام زاده محمد عابد (ع)در طول سال برنامه های مختلف فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده که در مناسبتهای سال این برنامه ها پر رنگ تر و سعی بر این است که زائرین با استفاده از فضای فرهنگی با دست پر از این مکان مقدس خارج شوند .
ایشان در پایان خاطر نشان کرد : در ماه مبارک رجب برنامه های مذهبی و فرهنگی ویژه جشنهای میلاد را در نظر گرفته ایم و تقاضا داریم از مردم حتما حضود پیدا نمایند .