جلسه هیئت امنا، مسولین و سرپرستان امام زاده محمد عابد(ع)مشهد میقان در سالن جلسات امام زاده .شب جمعه ۱۱ خرداد ۹۶ ساعت ۲۲

نشست هم اندیشی هیئت امنا ،سرپرستان و مسولین امام زاده محمد عابد(ع) مشهد میقان پیرامون برنامه های ماه رمضان ۱۱خرداد۹۶ ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه سالن جلسات امام زاده (ع)

برگزاری نماز جماعت و دعای کمیل با حضور پرشور زائرین در امام زاده محمد عابد(ع)مشهد میقان پنجشنبه ۱۱ خرداد ۹۶ شب جمعه .

آماده سازی حسینیه امام زاده محمد عابد (ع)مشهد میقان اراک در شب جمعه ۱۱ خرداد ۹۶ و بازدید مدیر آستان حاج آقا حسینخانی و مسولین امام زاده از نحوه بازسازی حسینیه