مراسم غبار رویی امامزاده محمد عابد(ع) اراک با حضور مسئول نمایندگی ولی فقیه ونماینده اوقاف برگزار گردید.


مدیر آستان مقدس امامزاده محمد عابد(ع) گفت:
هدف از برگزاری مراسم غباررویی با حضور مسئولین جهت ترویج و اشاعه جایگاه و منزلت این آستان به مردم استان میباشد.
عبدالله حسینخانی اظهار داشت: امامزاده محمد عابد(ع) برادر تنی امام رضا میباشد و بعضی از مردم استان به طور شفاف از این موضوع آگاهی کامل ندارند و مهمانان و زائرین عزیزی که در استان حضور پیدا میکنند میتوانند سفیری برای اطلاع رسانی جایگاه و منزلت آقای بزرگوار امامزاده محمد عابد(ع) برای دیگران باشد.
در ادامه حسینخانی بیان داشت برنامه های فرهنگی بسیار خوب و جذابی را در طول سال برای زائرین اجرایی و عملیاتی میکنیم و زائرین این استان میتوانند با حضور در مناسبت های مختلف از این فضای مقدس استفاده نمایند و در پایان مدیر آستان عنوان کرد:
با توجه به اینکه آستان مقدس امامزاده محمد عابد(ع) در حال مرمت میباشد و منایع مالی برای تکمیل آن نیاز است میطلبد خیرین و مردم نیکوکار نسبت به مشارکت در ساخت و ساز امامزاده ما را یاری نمایند.