به‌گزارش روابط عمومی امامزاده محمد عابد(ع) مشهد میقان اراک؛ همزمان با شب شهادت امام مهربانی‌ها جمعی از خدام امامزاده محمدعابد(ع) در تاریکی شب و سکوت کوچه‌ها تعدادی پرس غذای گرم در بین نیازمندان حواشی شهر اراک توزیع شد.