به منظور پیشگیری ازبروز و شیوع هرگونه بیماریهای پوستی و قارچی زائرین خواهر امام زاده محمد عابد(ع)چادر شخصی بهره داشته باشند.

بنا به ابلاغیه مرکز بهداشت اراک به منظور پیشگیری ازبروز و شیوع هر گونه بیماریهای پوستی و قارچی ضرورت دارد زائرین خواهر امام زاده محمد عابد (ع)مشهد میقان اراک ،چادر شخصی بهمراه داشته باشند

مدیر آستان مقدس امام زاده محمد عابد (ع)مشهد میقان اراک گفت :بنا به ابلاغیه مرکز بهداشت شهر اراک به منظور پیشگیری از بروز و شیوع هر گونه بیماریهای پوستی و قارچی ضرورت دارد تا زائرین خواهر هنگام ورود به امام زاده محمد عابد (ع)حتما چادر شخصی با خود بهمراه داشته باشند . 

 عبدا… حسینخانی بیان داشت : برای رفاه حال زائرین خواهر کیوسک چادری به صورت رایگان در نظر گرفته شده ولی این امکان برای زائرینی می باشد که مطلع نیستند . شایسته است زائرین خواهر برای ورود به آستان و زیارت بارگاه قدسی امام زاده محمد علبد (ع)حتما چادر شخصی بهمرا داشته باشند .
وی خاطر نشان ساخت :آستان مقدس امام زاده محمد عابد (ع) با ارائه برنامه های مذهبی و فرهنگی ویژه در تمامی مناسبتها پذیرای قدوم سبز زائرین خواهیم بود .