به گزارش روابط عمومی آستان مقدس امامزاده محمد عابد(ع)؛ همزمان با ۲۸ صفر به همت خادمان آستان مقدس امامزاده محمد عابد(ع) ۵۰۰۰ وعده غذای گرم بین زائران اربعین حسینی توزیع شد.